دسته موتور بالا راست دسته موتور زیر باتری دسته موتور شاتونی‌ mg 550

دسته موتور mg 550

قیمت ۲۵۰۰ بالاراست
قیمت ۱۴۰۰ زیر باتری
قیمت ۱۴۰۰ شاتونی

فروشنده : بازرگانی ستایش فر

تک – عمده 

قیمت: بدلیل نوسان قیمت دلار – تماس بگیرید.

 :: 20 100 95 0912 :: 

دسته موتور mg 550

قیمت ۲۵۰۰ بالاراست
قیمت ۱۴۰۰ زیر باتری
قیمت ۱۴۰۰ شاتونی

ساخت کشور چین سایک موتور – از لوازم موتوری ماشین محسوب میشود.

قیمت: بدلیل نوسان قیمت دلار – تماس بگیرید.

 :: 20 100 95 0912 :: 

فروشنده : بازرگانی ستایش فر

تک – عمده